Algemene voorwaarden

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de Nekovri.

 

Op de door Blankendaal Coldstores B.V. uitgevoerde expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, FENEX, zoals deze gelden ten tijde van de totstandkoming van de koelhuisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

 

Op de stuwadoorswerkzaamheden, uitgevoerd door Blankendaal Coldstores B.V., zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en wel volgens de tekst, zoals deze geldt ten tijde van de totstandkoming van de koelhuisovereenkomst. 

 

 

Meer informatie?
adres

Blankendaal Coldstores B.V.

 

  

Veilingweg 9  
1747 HG Tuitjenhorn
Tel.: +31(0)226 - 332 910 
(ook voor Velsen en Ridderkerk)

 

Goederenontvangst:
+ 31 (0)226-332 945

 info@blankendaalcoldstores.nl

 

 


Olieweg 1C
1951 NH  Velsen

 

 

 
Handelsweg 50
2988 DB  Ridderkerk